Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen johdosta

Siutilan PK Kivi Oy hakee muutosta Marttilan kunnanhallituksen 7.10.2015 § 164 myöntämään maa-aineslupaan siten, että alin sallittu ottotaso muutettaisiin nykyisestä alimmasta sallitusta ottotasosta +87...+86 ottotasoon +85...+84 ja sallittu kokonaisottomäärä muutettaisiin nykyisestä 660 000 k-m3:sta 840 [...]

Kuulutus koskien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksia Marttilan kunnan alueella

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Marttilan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä määrätyn lain luvun 2a 10 a-d § mukaisesti. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä [...]

Päätöskuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 4.9.2018 antanut päätöksen Turun Urheiluautoilijat ry:n melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta. Ilmoitus koskee Paimion, Salon ja Turun kaupunkien sekä Kosken Tl, Liedon, Marttilan ja Sauvon kuntien [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.1.–30.6.2018 Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia [...]

Rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat liitetiedostoissa.

Korjausavustukset

Avustukset ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin Avustukset kerrostalon jälkiasennushissin asentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin esim. asunto-osakeyhtiöille. Haku ARA:n verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella www.ara.fi Lisätiedot korjausavustus.ara@ara.fi tai puh. 029 525 0818 ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke)

Vuoden 2018 kutsuntakuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2000 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2018 seuraavassa järjestyksessä: - - - Marttila, torstaina 8. marraskuuta 2018 klo 9.00, toimituspaikka: kunnantalo, Kirkkotie [...]