Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Kunnanvaltuuston kokous 25.4.2019 klo 18.00

MARTTILAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS pidetään kunnantalossa kunnanvaltuuston istuntosalissa torstaina 25.4.2019 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: - Jäsenten ja varajäsenten vaali Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuodelle 2019 - Kuntastrategia Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan [...]

Määräaikaisen tuntiopettajan virka avoinna

Marttilan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi MÄÄRÄAIKAISEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN Marttilan kouluun haetaan määräaikaista tuntiopettajaa ajalle 9.8.2019-4.6.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen luokanopettajan pätevyys. Kokemus musiikin opettamisesta ja varhennetun englannin kielen opettamisesta katsotaan eduksi. [...]

Avustushakemukset yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tukemiseen

KUULUTUS AVUSTUSHAKEMUKSET                 yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tukemiseen v. 2019 Vapaamuotoiset avustushakemukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 3.5.2019 (pidennetty hakuaika) osoitteella Härkätie 773, 21490 Marttila. Hakemukseen tulee liittää tilinpäätös, tase ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle [...]

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

KUULUTUS Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on tiedotettava kuuluttamalla ympäristölupapäätöstä koskevasta luvan hakijan valituksesta hallinto-oikeuden ja asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2018 antanut Vapo Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen nro [...]

Päätös koskien Marttilan Kaurastenrahkan vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymistä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 20.3.2019 antanut päätöksen koskien Marttilan Kaurastenrahkan vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymistä. Päätös on nähtävänä oikaisuvaatimusajan Marttilan kunnanvirastossa, Härkätie 773, Marttila sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, Turku ja verkkosivuilla osoitteessa [...]

Hirvasojan sillan uusiminen Leppämäentien alussa

Hirvasojan sillan uusiminen Leppämäentien alussa aiheuttaa haittaa ja muutoksia liikennejärjestelyihin. Liikenne ohjataan kulkemaan Tuomolantien kautta. Kiertotieyhteys merkitään opastein. Ajankohta 20.3-17.4.2019. Tuomolantiellä saattaa ajoittain kulkea raskaita materiaalikuljetuksia siltatyön aikana ja näkyvyyden ollessa paikoin huono on noudatettava erityistä varovaisuutta [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.–31.12.2018  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]

Rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat liitetiedostoissa.

Korjausavustukset

Avustukset ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin Avustukset kerrostalon jälkiasennushissin asentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin esim. asunto-osakeyhtiöille. Haku ARA:n verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella www.ara.fi Lisätiedot korjausavustus.ara@ara.fi tai puh. 029 525 0818 ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke)