Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe

KUULUTUS VARSINAIS-SUOMEN LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHE Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.3.2018 asettaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville (MRL 62 §). Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 26.3.–27.4.2018 välisenä aikana Varsinais-Suomen kuntien virastoissa ja [...]

Ympäristölupahakemus, Vapo Oy

Juvanrahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 muuttaminen, Lieto Kuulutus on nähtävänä 20.3. - 19.4.2018 Liedon ja Marttilan kuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Lue koko kuulutus allaolevasta linkistä.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirja

KUULUTUS Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 8.3.2018 pitämän kokouksen pöytäkirja ja siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä V-S aluepelastuslaitoksella, os. Eerikinkatu 35, maaliskuun 16. päivänä 2018 klo 9.00 - 14.30 ja internetissä osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset Turussa, [...]

Yksityistieavustukset

KUULUTUS Marttilan kunnassa on yksityistiekuntien haettavissa vuoden 2017 kunnossapitomenoihin kunnanavustusta kunnanvaltuuston varaaman talousarviomäärärahan puitteissa. Avustushakemukset tulee laatia kunnan www-sivuilta saatavalle lomakkeelle. Lomakkeita saa myös teknisestä toimistosta. Hakemukseen tulee liittää jäljennös vuoden 2017 hyväksytystä tilinpäätöksestä tai [...]

Ympäristölupahakemus

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kuulutus ESAVI/1903/2018 Hakija: Maatalousyhtymä Kyheröisen kanala Kyheröinen Markku, Kyheröinen Teijo ja Kyheröinen Virve Asia: Munituskanalan toiminnan laajennus, Marttila Koko kuulutus on luettavissa allaolevasta linkistä.

Naapurien kuuleminen tuulivoimaloiden rakennuslupien muuttamista varten

Verhonkulma Wind Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Marttilan kunnan ns. Verhonkulman alueelle. Tuulipuiston toteuttamista varten on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) 77a §:n mukainen Verhonkulman tuulivoimapuiston oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaava on hyväksytty Marttilan kunnanvaltuustossa 26.4.2016 § [...]

Kuulutus, vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Tausta Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. [...]

Rakennusluvat