Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Kuulutus Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.6.2019 antamallaan päätöksellä nro 252/2019 hyväksynyt Arwina Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa koskevaan ympäristölupaan 233/2015/1 liittyvän selvityksen muuttaen lupamääräyksiä 1, 11, 13, 14 ja 31, osittain poistaen lupamääräyksen 32 ja [...]

Kosken Tl Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätös

JULKIPANOILMOITUS Kosken Tl Ympäristönsuojelu antaa 14.6.2019 seuraavan viranhaltijapäätöksen (muutos aiempaan ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätökseen 6.3.2019 § 5) ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ympäristönsuojelulaki 118 §), jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon: Ilmoituksen tekijä ja [...]

Kutsuntakuulutus

Kutsuntakuulutus allaolevassa liitetiedostossa.

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.–31.12.2018  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]

Rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat liitetiedostoissa.

Korjausavustukset

Avustukset ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin Avustukset kerrostalon jälkiasennushissin asentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin esim. asunto-osakeyhtiöille. Haku ARA:n verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella www.ara.fi Lisätiedot korjausavustus.ara@ara.fi tai puh. 029 525 0818 ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke)