Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Keskusvaalilautakunnan kokouksen 12.4.2017 pöytäkirja

Marttilan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Marttilan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.3.2017 § 14 tarkistanut Marttilan vesihuoltolaitoksen toimitusehtoja haja-asutusalueen viemäriin liittymisen osalta. Marttilassa 7.4.2017 Marttilan vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen taksa

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Marttilan kunnanvaltuusto on 30.3.2017 (14 § ) vahvistanut Marttilan vesihuoltolaitoksen uuden taksan. Uutta taksaa sovelletaan 1.5.2017 alkaen. Asemakaava-alueella sijaitsevan pientalon, joka tarvitsee kiinteistökohtaisen pumppaamon, viemäriliittymämaksu on 7.000 euroa. Haja-asutusalueen viemäröinnin liittymismaksu Haja-asutusalueen viemärin [...]

Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun kuntien jätehuoltoviranomaisena. Lautakunnassa on vireillä kuntien kiinteistöittäisiä jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan päätöksen valmistelu. Lautakunta tulee päättämään [...]

Rakennusluvat

Rivitalon kalusteita myytävänä

Marttilan kunnassa alkaa ensi viikolla vanhusten rivitalon peruskorjausremontti. Rakennus on valmistunut 1970-luvulla ja siellä on kohtuullisen kuntoisia retrokalusteita. Lisäksi on tiskipöytiä, lavuaareja, wc-istuimia, peilejä yms. Osa asunnoista jää remontin alle vasta alkukesästä, joten niiden kalustoa [...]


Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on 13.10.2016 § 71 päättänyt kokoontua kevätkaudella 2017 torstaisin klo 16.30 kokoushuoneessa Tuuminki, Puutarhakatu 1, 1. krs. alla olevan aikataulun mukaisesti.

Lautakunnan kokousten pöytäkirjat ja niissä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä jokaisessa kunnassa. Mainitut viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5, 2. krs. alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kokousaika
Sammanträdestid
Pöytäkirja nähtävänä
Protokollet framlagt
19.01.2017 27.01.2017
16.02.2017 24.2.2017
16.03.2017 24.3.2017
27.04.2017 05.05.2017
11.05.2017 19.05.2017
08.06.2017 16.06.2017

Turussa 17.10.2016
Viran puolesta

Leena Salmelainen
lautakunnan sihteeri