Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten, kunnallisten ja Euroopan unionin vaalien toimittaminen sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestäminen.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 02-484 490.

Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunnan toimialaan kuuluvat:

sosiaalitoimisto
Suvirannan palvelukeskus (tehostettu palveluasuminen, kotipalvelu, tukipalvelut, omaishoidon tuki ja perhehoito)
kehitysvammahuolto
terveydenhuolto (hoidetaan yhteistoiminta-alueella)

Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii sosiaalipalvelujohtaja.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvat:

nuorisotoimi
liikuntatoimi
kirjastotoimi
kulttuuritoimi
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi

Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii vapaa-aikasihteeri.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat

varhaiskasvatus (lasten päivähoito, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta)
perusopetus
toisen asteen koulutus
aikuiskoulutus
taiteen perusopetus
musiikin opetus

Sivistyslautakunnan sihteerinä toimii Marttilan koulun rehtori.

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat:

kunnan omasta rakennustoiminnasta päättäminen
kunnallistekniikan sekä kunnan vastuulla olevan yleisen tie- ja katuverkon rakentaminen ja ylläpito
yhdyskunnan vesi- ja viemärihuolto
kunnan kiinteistöjen ja alueiden ylläpito
yksityistielain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät
öljyvahinkojen torjunta
pelastustoimi (hoidetaan kuntien yhteistoiminnassa)
rakennusvalvonta
leirintäalueviranomaisen tehtävät
ympäristönhoito ja -suojelu (muiden kuin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien osalta)
Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii tekninen johtaja.