VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIT

Vaalipäivän äänestys 26.5.2019

Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys 15.-21.5.2019 Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila

Äänestysajat:

keskiviikko-perjantai      15.-17.5.2019    klo 12.00 – 19.00

lauantai-sunnuntai        18.-19.5.2019    klo 11.00 – 14.00

maanantai-tiistai           20.-21.5.2019    klo 12.00 – 19.00

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, joten äänestäjiä pyydetään ottamaan henkilöllisyystodistus mukaan. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä koskeva ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00, osoite Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 044-744 9200. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana kunnanvirastosta. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot: Marttilan kunnan keskusvaalilautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 044-744 9200, keskusvaalilautakunnan sihteeri Heini Luoma, puh. 044-744 9210 ja sähköposti eini.luoma@marttila.fi.

Marttilassa 26.4.2019

MARTTILAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta. Suomessa yleiset vaalit (eduskuntavaalit, kuntavaalit, europarlamenttivaalit ja presidentinvaali) toimitetaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Lue lisää Oikeusministeriön vaalisivuilta. Vaalit.fi on myös Facebookissa.