Kotona asumista tukevat palvelut täydentävät kotihoidon palveluja. Tukipalveluilla pyritään edistämään päivittäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Keskuskeittiö

Ruokapalveluesimies Ulla Ahteensuu, puh. (02) 4849 340

Ateriapalvelun ateriat valmistetaan Suvirannan palvelukeskuksen keskuskeittiössä. Ateriat on mahdollista käydä syömässä palvelukeskuksessa tai tilata kotiin kuljetettuna. Kotipalvelu-henkilöstö kuljettaa ateriat koteihin klo 12.00 – 14.00 välisenä aikana.

Aterioiden hinnat (Ateriat kotiin vietynä)

– puuro (kotipalvelun asiakkaille) 1,10 €
– lounas kotiin kuljetettuna 8,00 €
Ateriat palvelukeskuksessa
– aamupala (puuro, leipä, leikkele, kahvi/tee) 2,70 €
– lounas palvelukeskuksessa 6,00 €
– päiväkahvi sis. kahvileipä 2,00 €
– päivällinen 4,00 €
– iltapala/välipala 2,00 €
– vierasateria 8,50 €

Mikäli peseytyminen kotona terveydentilan tai pesuolosuhteiden vuoksi on hankalaa, asiakkaalla on mahdollisuus käydä torstaisin palvelukeskuksessa saunomassa. Kotipalveluhenkilöstö auttaa riisuutumisessa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja hiusten laitossa. Tarvittaessa järjestetään kuljetus palvelukeskukseen.

Kylvetys avustettuna maksaa 12,00 €/kerta ja omatoimisesti 5,00 €/kerta.

Kuljetuksen omavastuuosuus on linja-autotaksan mukainen.

Turvapalveluilla halutaan edesauttaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja tavoitellaan turvallista elämää omassa kodissa ja lähiympäristössä.

Turvapuhelinpalvelu voidaan myöntää henkilölle, joka toimintakyvyn heikkenemisen takia ei pysty asioimaan tavallisella puhelimella hätätilanteessa. Muita mahdollisia turvapalveluja voivat olla esimerkiksi hälyttävä lääkekello, paikantava turvakello, ovi- ja hellavahti sekä palovaroitin.

Apuun lähtevät päiväaikaan kodinhoitajat ja yöllä ambulanssi. Hälytykset voidaan ohjata myös omaisille.

Turvapuhelimen maksut:

– kuukausimaksu 21,00 €/kk
– jos turvapuhelin asennetaan kännykkään 35,00 €/kk
– turvapuhelinhälytyskäynti päivällä (klo 7-20) 15,00 €
– turvapuhelinhälytyskäynti yöllä (klo 20-07) 30 €
– ovivahti 15,00 €/kpl/kk
– lisäranneke 6,00 €/kpl/kk
– paikantava turvakello 59,00 €/kk

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu liikuntaesteisille henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita ja vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä, mutta jotka eivät ole vaikeavammaisia. Kuljetustuen tavoitteena on tukea iäkkäiden kuntalaisten selviytymistä omassa kodissaan ja vaikuttaa myönteisesti heidän toimintakykyynsä.

Matkat on tarkoitettu asiointiin lähinnä kunnan keskustaajamassa. Palvelun myöntää sosiaalipalvelujohtaja. Sosiaalipalvelujohtajan harkinnan mukaan matkoja voidaan myöntää asiointiin naapurikunnissa. Matkoja myönnetään enintään yhteen asiointiin viikossa. Matkat pyritään järjestämään ryhmäkuljetuksina. Matkan omavastuuosuus on kulloisenkin linja-autotaksan mukainen. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen palvelu.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä sellaisiin matkoihin, joihin saa korvausta muun lain nojalla. Esim. sairaudesta johtuvat matkat lääkäriin korvataan Kelan maksamana sairausvakuutuslain mukaan.

Sosiaalihuoltolain mukaista asiointikuljetuspalvelua on haettava kirjallisesti. Hakulomakkeita saa sosiaalitoimistosta ja Suvirannan palvelukeskuksesta tai kuljetuspalveluhakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä:

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.6.2017 alkaen

Ohjeet sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjille 1.7.2018 alkaen

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua voidaan myöntää henkilölle, jolla on kotikuntalain mukainen kotipaikka Marttilassa ja jonka arvioidaan olevan pitkäaikaisesti vaikeavammainen kuljetuspalveluiden osalta.

Vaikeavammaisuus arvioidaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Asiakkaalla tulee olla erityisiä vaikeuksia liikkumisessa.

Palvelua haettaessa tulee hakemuksen liitteenä olla lääkärinlausunto. Lausunto pyydetään Härkätien kuntien terveydenhuollosta. Kaavakkeita saa sosiaalitoimistosta ja Härkätien kuntien terveysasemilta tai lomakkeet voi tulostaa alla olevasta linkistä.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää välttämättömien työ- ja opiskelumatkojen lisäksi enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukauden aikana. Kuljetuspalvelu järjestetään taksilla tai invataksilla taksikorttia käyttäen. Taksikortti on henkilökohtainen. Kuljetuspalvelumatka on yksi yhdensuuntainen keskeytymätön matka. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on kulloisenkin linja-autotaksan suuruinen.

Sairausvakuutuslain piiriin kuuluvia matkoja ei korvata vammaispalvelulain mukaan.

Vammaispalvelu / Kuljetushakemus
Lääkärinlausunto vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarpeesta

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet Marttilan kunnassa 1.6.2017 alkaen

Ohjeet vaikeavammaisten kuljetuspalvelun käyttäjille 1.7.2018 alkaen

Ikäihmisten päivätoimintaryhmä Päivätupa kokoontuu tiistaisin klo 10.00-14.30. Päivätupa pitää sisällään aamupäiväkahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin sekä erilaista toimintaa mm. askartelua, leipomista, pelejä, leikkejä, lehdenlukua yms.

Päivän hinta on 14,00 €. Päivätupaan on mahdollisuus tarvittaessa saada taksilla kuljetus linja-autotaksan hinnalla.

Jos olette kiinnostunut päivätoiminnasta, olkaa yhteydessä sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesalaan, puh. 044 084 5392, puhelinaika klo 9.00-10.00.

Yhteydenotot:

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. 044 084 5392