Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen tai kehitysvammaisen hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus hyvään elämään perheessä ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai tilapäistä ympäri- tai osavuorokautista huolenpitoa perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Minustako perhehoitaja?

Haluatko tarjota turvattomalle, yksinäiselle tai muistamattomalle ikäihmiselle tai kehitysvammaiselle arvokkaan elämän omassa kodissasi? Varsinais-Suomessa etsitään (katso hakuilmoitus alla) ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitajia. Sinulta ei vaadita sosiaali- tai terveysalan koulutusta, mutta sinun tulee olla valmiuksiltasi ja ominaisuuksiltasi etsimämme henkilö tai pariskunta. Kotisi tulee olla tilava ja turvallinen, perhehoitoon sopiva. Perhehoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa ja siitä maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Seuraava kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitajien ennakkovalmennus alkaa keväällä 2017.

Hakuilmoitus: Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito

Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö
Osoite: PL 8, 20781 Kaarina

– Kun sinua kiinnostaa toimia ikäihmisten perhehoitajana, ota yhteyttä perhehoidon koordinaattori Kirsi Ollonqvist p. 050 408 3825.
– Kun sinua kiinnostaa toimia kehitysvammaisen henkilön perhehoitajana, ota yhteyttä perhehoidon koordinaattori Reija Suomi p. 050 408 4623

Linkki Kaarinan kaupungin kotisivuille:

Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö http://www.kaarina.fi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/vammaistenpalvelut/v-s_perhehoitoyksikko/fi_FI/v-s_perhehoitoyksikko/

Vammaisten osalta asiaa hoitaa Marttilassa:

Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo, puhelinaika klo 9.00-10.00,
puh. (02) 4844 9330 tai 044 744 9330

Vanhusten osalta asiaa hoitaa Marttilassa:

Vanhustyönjohtaja Maria Vesala, puh. (02) 4844 9310 tai 044 084 5392