Lähisuhde- ja perheväkivalta tarkoittaa perheen sisäistä väkivaltaa, joka voi kohdistua keneen tahansa perheenjäseneen. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, hengellistä, seksuaalista, manipulaatiota, omaisuuteen kohdistuvaa, taloudellista tai sillä uhkaamista.

Väkivallan kokeminen tai näkeminen aiheuttaa aina lapsissa oireita. Perheen ilmapiiri saattaa olla pelokas ja uhkaava. Lapsiin kohdistuvista pahoinpitelystä tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilyistä tulee aina tehdä lastensuojeluilmoitus.

Väkivalta perheessä on ilmiö, jonka vaikutukset uhriin, tekijään ja todistajaan ovat haitallisia ja pitkäkestoisia. Perhe- ja lähisuhdeväkivallalla on taipumus toistua ja usein myös pahentua. Väkivalta loppuu harvoin itsestään. Hanki tietoa ja hae apua ajoissa.

Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen toimintamalleihin voi tutustua linkistä LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN
Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

Kunnan palveluista sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, ja perheneuvola sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn erikoistuneet järjestöt tarjoavat ammattiapua ja vertaistukea.

Lisätietoa
www.turvakoti.net
www.naistenlinja.fi
www.rikosuhri.fi (rikosuhripäivystys)
www.tukinainen.fi (raiskauskriisikeskus)
www.turunkriisikeskus.fi
Lasten ja nuorten puhelin ja netti, mannerheimin lastensuojeluliitto
www.mielenterveysseura.fi

Kiireellisissä tilanteissa
Hätänumero 112 (myös sosiaalipäivystys)
Turun ensi- ja turvakoti ry, Luolavuorenkatu 7, 20810 Turku, puhelin 02 5134100.