Marttilan kunnan tilinpäätös vuodelta 2015 on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 31.3.2016.

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kunnan ja kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa.

Toimintakertomukseen voi tutustua oheisten pdf-linkkien kautta:

Kunnanjohtajan katsaus, kunnan hallinto, yleistä, kunnan talous, toiminnan rahoitus, kuntakonsernin toiminta ja rakenne, investoinnit, tuloslaskelmat 2009-2016, talousarviolainat
Toteutumavertailu, koko kunta
Liitteet: Tuloslaskelma, konsernin tuloslaskelma, konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut, konsernitase
Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus
Sosiaalilautakunta
Sivistyslautakunta, vapaa-aikalautakunta, kulttuurilautakunta
Tekninen lautakunta, rakennuslautakunta