JULKIPANOILMOITUS

Kosken Tl Ympäristönsuojelu antaa 11.3.2019 seuraavan viranhaltijapäätöksen (480-2019-3) ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (Ympäristönsuojelulaki 118 §), jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon:

Ilmoituksen tekijä ja yhteystiedot:

Empower PN Oy
Valimotie 9-11
00380 HELSINKI

Toiminta, toiminta-aika ja sijainti:

Ilmoitus koskee 18.2.-30.5.2019 ma-pe klo 7-18 välisenä aikana Marttilan kunnassa Verhonkulman tuulivoimatyömaalla, sekä Reksuontien että Leppämäentien varressa, toteutettavia rakennustöiden edellyttämiä louhinta- ja paalutustöitä.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat nähtävillä Kosken Tl kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl ja Marttilan kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 773, Marttila 8.3-10.4.2019 välisen ajan.

Päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta valittamalla Vaasan Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon tässä kuulutuksessa mainittuna päivänä, jolloin se on annettu. Valituskirjat tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 10.4.2019 .

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus puh. 044 744 1131.

Koskella Tl 18.1.2018

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf 20190306_Empower PN Oy_ilmoitustaulu 7.3.2019 15:24 18 KB 21
pdf Ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätös 6.3.2019 5 § Päätös meluilmoituksesta Empower PN Oy Marttila 7.3.2019 15:25 35 KB 18