VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

Marttilan kunnanvaltuusto on 30.3.2017 (14 § ) vahvistanut Marttilan vesihuoltolaitoksen uuden taksan. Uutta taksaa sovelletaan 1.5.2017 alkaen.

Asemakaava-alueella sijaitsevan pientalon, joka tarvitsee kiinteistökohtaisen pumppaamon, viemäriliittymämaksu on 7.000 euroa.

Haja-asutusalueen viemäröinnin liittymismaksu

Haja-asutusalueen viemärin asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen liittymismaksu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on 7.000 euroa. Liittymismaksu sisältää taloviemärin ja kiinteistökohtaisen pumppaamon asennettuna. Kiinteistön omistajalle jää sähköliittymän hankkiminen, putkityöt talosta pumppaamoon sekä sakokaivon tyhjennys. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistökohtaisen pumppaamon käyttö-, huolto- ja korjauskustannuksista.

Vierekkäisten kiinteistöjen on mahdollista liittyä viemäriverkostoon yhteisellä kiinteistöpumppaamolla. Kahden kiinteistön liittymismaksu on 10.000 euroa. Kiinteistöjen omistajien vastuulle jää pumppaamon sähkön hankinta sekä käyttökustannusten jakaminen.

Haja-asutusalueen viemäriliittymämaksuun on mahdollista saada maksuaikaa. Liittymämaksun voi maksaa maksimissaan kolmen vuoden aikana 36 erässä.

7.4.2017

Marttilan vesihuoltolaitos