Kunta järjestää perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille Marttilan koulun yhteydessä sijaitsevassa esikoulussa. Esiopetusta järjestetään 5 päivänä viikossa pääosin koulun työ- ja loma-aikoja noudattaen.

Esiopetuksen tavoitteena on lapsen myönteisen minäkuvan vahvistaminen, oppimisedellytysten kehittäminen, vertaisryhmässä työskentelyyn tottuminen ja vastuulliseen toimintaan ohjaaminen lapsen oppimisen ilo ja innostus säilyttäen.

Esiopetukseen laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jonka pohjalta esiopetusta toteutetaan lukuvuoden aikana. Suunnitelma on ohjeellinen runko, jonka pohjalta rakennetaan tarkempi viikoittainen suunnitelma. Vuosittain esikoulussa tehdään laatukysely lasten vanhemmille.

Esikouluun hakeminen

Esiopetukseen haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeet lähetetään keväällä kotiin kaikille marttilalaisille ko. ikäryhmään kuuluville. Syksyllä esikoulunsa aloittaville ja heidän vanhemmilleen järjestetään keväällä esikoulun tiloissa tutustumis- ja ilmoittautumistilaisuus. Hakemuslomakkeet palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä suoraan esikouluun.

Esiopetukseen voi hakea määräajan jälkeen vain erityisestä syystä, esim. perheen muutto Marttilaan. Esikoulun yhteydessä on päivähoitotilat, jonne 6-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten hoito on keskitetty. Mikäli lapsi tarvitsee esikoulun lisäksi päivähoitoa, täytetään esikouluhakemuksen kohta ”PÄIVÄHOITO”.

Esikoululaisten kuljetusjärjestelyt

Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman kuljetuksen niille esikoululaisille, jotka eivät ole päivähoidossa. Kuitenkin niin, että matka lyhintä reittiä kotoa esikouluun on vähintään 3 km. Hakemuksessa tulee ilmoittaa yhdensuuntaisen matkan pituus lyhyintä reittiä. Sivistyslautakunta voi myöntää erityisestä syystä esikoululaiselle ilmaisen kuljetuksen, vaikka matka olisi alle 3 km. Huoltajan tulee tehdä asiasta anomus sivistyslautakunnalle.

Muut esikoululaiset voivat saada maksullisen kuljetuksen, jos takseissa on tilaa ja reitti sopii taksien aikatauluihin. Kuljetusmaksu on tällöin 2 €/toimintapäivä. Maksu laskutetaan  perheiltä jälkikäteen kuukausittain. Vanhemmille, jotka kuljettavat esikoulukuljetukseen oikeutetun lapsensa, maksetaan avustusta 0,20 €/km. Korvausta maksetaan toteutuneiden kuljetusten mukaan enintään kahdesta yhdensuuntaisesta matkasta/esikoulupäivä.

Esikoululaisten päivähoito

Esikoulun yhteydessä toimii Kisarinteen päiväkodin yksikkö Esikko, johon 6-vuotiaiden päivähoito on keskitetty. Päivähoitoon haetaan esikoulun hakemuslomakkeella.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2016-2017

Syyslukukausi (85 työpäivää)
– alkaa 17.8.2016
– päättyy 21.12.2016
– vapaapäivä 5.12.2016
* syysloma 17.-21.10.2016 (vko 42)
* joululoma 22.12.2016-8.1.2017

Kevätlukukausi (93 työpäivää)
– alkaa 9.1.2017
– päättyy 31.5.2017
* talviloma 20.-24.2.2017 (vko 8)
* vapaapäivä 26.5.2017

Työpäiviä yhteensä 177 ja esiopetustunteja 708

Tiedustelut esikouluun ja päivähoitoon liittyvissä asioissa varhaiskasvatusjohtajalta.

Esikoulu ja Kisarinteen päiväkodin yksikkö Esikko

Metsäniityntie 11, 21490 MARTTILA,
puh. 044 084 9930

Henkilöstö esikoulu

Sintonen Mari, esikouluopettaja

Henkilöstö Esikko

Oja Tarja, hoitaja

Tutustu

Esiopetussuunnitelma
Vuosittaisen esikoulukyselyn yhteenveto v. 2016

Lomakkeet

Hakemus esikouluun, esikoulukuljetukseen ja esikoululaisten päivähoitoon